Διασπορά καπνού των πυρκαγιών στην Εύβοια και στη Θήβα, σύμφωνα με το μοντέλο FLEXPART του BEYOND -EAA.

Evoia diaspora