Σκοπός του Έργου Excelsior είναι η δημιουργία ενός Κέντρου Αριστείας για τη διεξαγωγή υψηλού επιπέδου βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας στους τομείς που σχετίζονται με την παρατήρηση της Γης και τις τεχνολογίες διαστήματος. Για τη δημιουργία του Κέντρου Αριστείας θα διατεθεί συνολικά το ποσό πέραν των €38 εκατ. μεταξύ των οποίων €15 εκατ. θα διατεθούν από το Πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» και €15 εκατ. από την Κυπριακή Δημοκρατία κ.α. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι στους φορείς που συνεργάζονται για την υλοποίηση του έργου EXCELSIOR, το οποίο συντονίζει το ΤΕΠΑΚ, περιλαμβάνονται το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, ο Γερμανικός Οργανισμός Αεροναυτικής και ∆ιαστήματος (DLR – Deutsches Zentrum für Luft – und Raumfahrt), το Ινστιτούτο για μελέτη της Τροπόσφαιρας στη Λειψία της Γερμανίας (TROPOS Institute for Tropospheric Research) και το Ινστιτούτο Αστρονομίας, Αστροφυσικής, ∆ιαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. 

Συντονιστής του έργου είναι ο Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου Καθηγητής Διόφαντος Χατζημιτσής. 

Επιστημονικοί Υπεύθυνοι από τους υπόλοιπους εταίρους είναι οι:
Γιώργος Κωμοδρόμος -Διευθυντής Τμήματος Ηλετρονικών Επικοινωνιών
του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων.

Gunter Schreier από τον Γερμανικό Οργανισμό
Αεροναυτικής και ∆ιαστήματος (DLR – Deutsches Zentrum für Luft – und Raumfahrt)

Δρ Albert Annsman από το Ινστιτούτο για μελέτη της Τροπόσφαιρας στη Λειψία της Γερμανίας (TROPOS Institute for Tropospheric Research)

Δρ. Χάρης Κοντοές, Διευθυντής Ερευνών από το Ινστιτούτο Αστρονομίας, Αστροφυσικής, ∆ιαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.