ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ: δύο (2) θέσεις εξωτερικών συνεργατών με σύμβαση μίσθωσης έργου, στο πλαίσιο του έργου «ERATOSTHENES: EXCELLENCE RESEARCH CENTRE FOR EARTH SURVEILLANCE AND SPACE-BASED MONITORING OF THE ENVIRONMENT —(EXCELSIOR COE)» 

Δείτε όλη την προκήρυξη εδώ

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ: μία (1) θέση εξωτερικού συνεργάτη(ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΕ) με σύμβαση μίσθωσης έργου, στο πλαίσιο του «EUROGEOSSShowcases: Applications powered by Europe (E-SHAPE)»

Δείτε όλη την προκήρυξη εδώ

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ: μία (1) θέση εξωτερικού συνεργάτη με σύμβαση μίσθωσης έργου, στο πλαίσιο του έργου «ERATOSTHENES: EXCELLENCE RESEARCHCENTRE FOR EARTH SURVEILLANCE AND SPACE-BASED MONITORING OF THE ENVIRONMENT —(EXCELSIOR COE)»

 Δείτε όλη την προκήρυξη εδώ

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ: δύο (2) θέσεις εξωτερικών συνεργατών με σύμβαση μίσθωσης έργου, στο πλαίσιο του έργου «ERATOSTHENES: EXCELLENCE RESEARCHCENTRE FOR EARTH SURVEILLANCE AND SPACE-BASED MONITORING OF THE ENVIRONMENT —(EXCELSIOR COE)».

Δείτε όλη την προκήρυξη εδώ