20200303 205937

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιηθήκε η εκδήλωση "Οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής: η διαστημική καινοτομία στην υπηρεσία του πολίτη", την Τρίτη 3 Μαρτίου 2020 στο Γαλλικό Ινστιτούτο.

Στόχος της συνάντησης ήταν να ενημερώσει το ευρύ κοινό για τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στο ανθρωπογενές και πολιτιστικό περιβάλλον, να αναδείξει τη χρήση της διαστημικής τεχνολογίας που βρίσκεται στη διάθεση της πολιτείας και να καλλιεργήσει την κοινωνική ευαισθησία και την επαγρύπνηση απέναντι σε θέματα προστασίας και πρόληψης των φυσικών καταστροφών. Στην εκδήλωση συμμετείχαν 370 άτομα και ανάλογος αριθμός παρακολούθησε τις ομιλίες μέσω του ΔΙΑΥΛΟΥ.

........................................................................................................................................

We are excited to announce that our partner BEYOND EO Center introduced Horizon2020-e-shape at the French Institute of Athens, Greece with great success!

The first conference in the domain on Disasters & Climate took place in Athens-Greece, at 3rd March 2020, in collaboration with IFA (Institut français d’Athènes) and the Academy of Athens!

A productive and promising meeting, in a joint effort, elevated a mutual beneficial collaboration, between Greece and France, in the domain of disasters.

The participation exceeded expectations, almost 370 people attended the conference and had 250 views on live streaming, with the local media (newspapers, TV channels and radio) effectively supporting this initiative.