Το Κέντρο Επιστημών Παρατήρησης της Γης και Δορυφορικής Τηλεπισκόπησης BEYOND - http://beyond-eocenter.eu/ του ΕΑΑ, δημοσίευσε νεότερη αναβαθμισμένη έκδοση της Web GIS πλατφόρμας COVID-19, με τη συνεχή ενημέρωση και παρακολούθηση της παγκόσμιας εικόνας του COVID-19. Στόχος μας είναι η έγκυρη ενημέρωση των αρχών αλλά και του κοινού, παρέχοντας καθημερινά αναλυτικές και ακριβείς πληροφορίες καθώς και ενημερωμένες στατιστικές αναλύσεις οι οποίες απεικονίζουν τις επιπτώσεις της νόσου σε κάθε χώρα ξεχωριστά αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο.

Ειδικότερα για την Ελλάδα, η νέα έκδοση της πλατφόρμας επιτρέπει τη συλλογή στοιχείων από τους Δήμους της χώρας ώστε να ενισχυθεί και να ολοκληρωθεί η υπάρχουσα γνώση σχετικά με τον αντίκτυπο του Covid-19 σε τοπικό επίπεδο.

Η ερευνητική ομάδα του BEYOND προσκαλεί τις επίσημες υγειονομικές αρχές, και τους οργανισμούς πολιτικής προστασίας των Δήμων και των Περιφερειακών Αρχών, να συνδράμουν στην έρευνα αυτή. Απώτερος σκοπός είναι η ανάπτυξη ενός συστήματος εκτίμησης κινδύνου και έγκαιρης ενημέρωσης για την διάδοση του ιού, προσφέροντας πιστοποιημένες πληροφορίες στους ειδικούς και δημοσιεύοντας καθημερινά στατιστικά στοιχεία. Σύντομα θα γίνουν διαθέσιμες συσχετίσεις με πρόσθετα δεδομένα που συλλέγει το Κέντρο BEYOND/ΕΑΑ στις εγκαταστάσεις του (Hellenic Mirror Site - Copernicus Satellite data), αλλά και συσχετίσεις με στοιχεία δομής και οργάνωσης των δοκιμαζόμενων κοινωνιών, όπως απαιτεί ένα έγκυρο σύστημα εκτίμησης κινδύνου και λήψης μέτρων.

Για την επίτευξη των στόχων της έρευνας αυτής ζητάμε τη συνδρομή των αρχών της τοπικής αυτοδιοίκησης και συγκεκριμένα, την εισαγωγή στην πλατφόρμα Web GIS πλατφόρμας COVID-19, δεδομένα κρουσμάτων και θανάτων που έχουν καταγραφεί στο Δήμο ανά τακτά χρονικά διαστήματα (π.χ. κάθε 2-3 ημέρες). Η εισαγωγή αυτή γίνεται από εξουσιοδοτημένους χρήστες των τοπικών αρχών εξασφαλίζοντας με τον τρόπο αυτό την εγκυρότητα των στοιχείων.

Όσοι φορείς ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στην έρευνα αυτή παρακαλούμε να επικοινωνήσουν μαζί μας μέσω του συνδέσμου http://webgiscovid19.beyond-eocenter.eu/ στέλνοντας μήνυμα μέσω της φόρμας Contact us.

Η ερευνητική μας ομάδα θα προσπαθήσει  να συνδράμει  στην περαιτέρω μελέτη του COVID-19, η οποία αναμφίβολα είναι η πιο αξιοσημείωτη παγκόσμια υγειονομική κρίση της εποχής μας. Αυτό θα υποστηριχθεί εμβαθύνοντας στην κατανόηση των δεδομένων και αποκωδικοποιώντας τις πιθανές σχέσεις που μπορεί να υπάρχουν με βασικές παραμέτρους κοινωνικό-οικονομικού και φυσικό-γεωγραφικού περιβάλλοντος και δομής/ανταλλαγής των κοινωνιών.

Η πλατφόρμα είναι προσβάσιμη στον σύνδεσμο http://webgiscovid19.beyond-eocenter.eu/