17

 

Το Κέντρο Επιστημών Παρατήρησης της Γης και Δορυφορικής Τηλεπισκόπησης BEYOND - http://beyond-eocenter.eu/ του ΕΑΑ, δημοσίευσε νεότερη αναβαθμισμένη έκδοση της Web GIS πλατφόρμας COVID-19, για τη συνεχή ενημέρωση και παρακολούθηση της παγκόσμιας εικόνας του COVID-19. Στόχος μας είναι η έγκυρη ενημέρωση των αρχών αλλά και του κοινού, παρέχοντας καθημερινά αναλυτικές και ακριβείς πληροφορίες καθώς και ενημερωμένες στατιστικές αναλύσεις οι οποίες απεικονίζουν τις επιπτώσεις της νόσου σε κάθε χώρα ξεχωριστά αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο.

Τα στοιχεία ενημερώνονται σε καθημερινή βάση παρέχοντας έγκυρες πληροφορίες για τον ρυθμό μεταβολής κρουσμάτων και θανάτων και τα επίπεδα θνησιμότητας που καταγράφονται σε παγκόσμιο επίπεδο αλλά και σε επίπεδο χώρας, καθώς και κανονικοποιημένα στατιστικά ανηγμένα στο 1.000.000 πληθυσμού.

Για τη μελέτη μας αναλύονται στοιχεία από τέσσερις εξειδικευμένες πηγές που παρέχουν τακτικές ενημερώσεις. Οι συγκεκριμένοι φορείς είναι: (α) το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC), (β) το Πανεπιστήμιο Johns Hopkins, (γ) ο  Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, (δ) η ιστοσελίδα στατιστικών Worldometers και (ε) ειδήσεις - πληροφορίες από έγκυρα ειδησεογραφικά πρακτορεία και ΜΜΕ.

Οι γραφικές παραστάσεις παρουσιάζουν τη μέχρι σήμερα εικόνα και τις διαφοροποιήσεις μεταξύ των χωρών οι οποίες συμβάλλουν σήμερα στο 80% περίπου των καταγεγραμμένων κρουσμάτων και θανάτων στον κόσμο. Στην ανάλυση αυτή περιλαμβάνονται οι χώρες Κίνα, ΗΠΑ, Ελλάδα, Ιταλία, Γαλλία, Ισπανία, Ελβετία, Ηνωμένο Βασίλειο και Γερμανία.

Η ανάλυση των στοιχείων αναδεικνύει εντυπωσιακές διαφορές μεταξύ των χωρών. Για παράδειγμα αναφορικά με τον αριθμό των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων και θανάτων, ο αριθμός των θανάτων ανά πληθυσμό 1.000.000 ανθρώπων παραμένει σε υψηλά επίπεδα για την Ιταλία, και η Ισπανία. Σε ενδιάμεσο επίπεδο βρίσκονται χώρες όπως Γαλλία, Ελβετία, και Ηνωμένο Βασίλειο. Η Ελλάδα συγκριτικά παραμένει στα χαμηλότερα επίπεδα θανόντων ανά 1.000.000 πληθυσμού μαζί με την Γερμανία και τις ΗΠΑ. Επίσης μέσω της πλατφόρμας παρατηρήσαμε ότι ενώ στις ΗΠΑ καταγράφονται, στις 30 Μαρτίου 2020, 120.000 κρούσματα παραπάνω από όσα στη Γαλλία, ο αριθμός των νεκρών από τον COVID-19 ήταν παρόμοιος της τάξης των 2600 συνανθρώπων μας. Τα τελευταία δεδομένα για την Αμερική δείχνουν αύξηση των κρουσμάτων και των θανάτων κρατώντας το ποσοστό θνησιμότητας ακόμη σε σχετικά χαμηλό επίπεδο (κάτω από το παγκόσμιο μέσο όρο ~5%).

Ενδιαφέρον παρουσιάζει επίσης η μεγάλη διακύμανση των ποσοστών θνησιμότητας στις διάφορες χώρες με προεξέχουσα την Ιταλία (10,6%), που ακολουθείται από την Ισπανία (7,6%), τη Γαλλία (6,1%), το Ηνωμένο Βασίλειο (5,2%), την Ελλάδα (2,9%), τις ΗΠΑ και την Ελβετία (1,6%), ενώ η Γερμανία κυμαίνεται στο πολύ χαμηλό του 0,7%.

Παρατηρούμε ότι στην Ελλάδα και λόγω των προληπτικών μέτρων έκτακτης ανάγκης που έλαβε η κυβέρνηση για τον περιορισμό της εξάπλωσης του Covid-19, καταφέραμε να βρισκόμαστε σημαντικά χαμηλότερα σε επίπεδο θνησιμότητας (2,9%) από το παγκόσμιο μέσο όρο (~5%). Επίσης συγκριτικά με άλλες χώρες διαπιστώνεται μια αισιόδοξη εικόνα για τον ημερήσιο ρυθμό μεταβολής των θανάτων, με το ποσοστό θνησιμότητας να αυξάνεται με αργό ρυθμό και σχεδόν να έχει “σταθεροποιηθεί” αφού για 10 συνεχείς ημέρες (22/3-31/3) κυμάνθηκε μεταξύ 2,5% και 2,9%.

Επίσης, αξίζει να αναφερθεί ότι οι ΗΠΑ, η Ελλάδα και η Γερμανία παρουσιάζουν τρεις φορές χαμηλότερα επίπεδα θνησιμότητας ανά 1.000.000 κατοίκους.

Η ερευνητική μας ομάδα θα προσπαθήσει  να συνδράμει  στην περαιτέρω μελέτη του COVID-19, η οποία αναμφίβολα είναι η πιο αξιοσημείωτη παγκόσμια υγειονομική κρίση της εποχής μας. Αυτό θα υποστηριχθεί εμβαθύνοντας στην κατανόηση των δεδομένων και αποκωδικοποιώντας τις πιθανές σχέσεις που μπορεί να υπάρχουν με βασικές παραμέτρους κοινωνικό-οικονομικού και φυσικό-γεωγραφικού περιβάλλοντος και δομής/ανταλλαγής των κοινωνιών.

Η πλατφόρμα είναι προσβάσιμη στον σύνδεσμο http://webgiscovid19.beyond-eocenter.eu/