"Μια πλήρη χαρτογράφηση των εδαφικών καθιζήσεων που παρατηρούνται στην ελληνική επικράτεια πραγματοποίησαν για πρώτη φορά, με δορυφορικές τεχνικές, επιστήμονες του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Τα αποτελέσματα ήταν εντυπωσιακά: Σε χιλιάδες σημεία της χώρας κατεγράφησαν, μικρότερες ή μεγαλύτερες, υποχωρήσεις του εδάφους. Οι αιτίες είναι γνωστές- τεχνικές αστοχίες, υπεράντληση του υδροφόρου ορίζοντα ή γεωτεκτονικά φαινόμενα- όμως οι συνέπειες που μπορεί να έχουν αυτές οι εδαφικές μεταβολές στις κατασκευές και τα πολιτιστικά μνημεία που φιλοξενούν είναι άγνωστες και γι’ αυτό απαιτούν περαιτέρω παρακολούθηση. Την καταγραφή πραγματοποίησε το Κέντρο Επιστημών, Παρατήρησης της Γης και Δορυφορικής Τηλεσκόπησης BEYOND, το οποίο στοχεύει σε επόμενο στάδιο να αξιοποιήσει τα δεδομένα που προέκυψαν και να καταρτίσει χάρτες κινδύνου για κάθε αρχαιολογικό χώρο της Ελλάδας, να αξιολογήσει δηλαδή ποια μνημεία κινδυνεύουν περισσότερο από κατολισθήσεις, πλημμύρες και πυρκαγιές, να εκτιμήσει πώς θα εξελιχθεί ανά περίπτωση μια κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, ποια θα είναι η αναμενόμενη ζημιά και τελικά ποια σχέδια προστασίας θα πρέπει να έχουν εκπονηθεί εκ των προτέρων. Η πρόσφατη πυρκαγιά στις Μυκήνες επιβεβαιώνει την ανάγκη για κάτι τέτοιο.
Εκτός από τις καθιζήσεις εδαφών που είχαν καταγραφεί στο παρελθόν, η έρευνα αποκάλυψε και ευρήματα που εξέπληξαν τους ερευνητές. «Για παράδειγμα ενώ γνωρίζαμε ότι σημαντικές υποχωρήσεις εδαφών εντοπίζονται στον ανατολικό θεσσαλικό κάμπο, διαπιστώσαμε για πρώτη φορά ότι υποχωρήσεις εξαιτίας της υπεράντλησης του υδροφόρου ορίζοντα παρατηρούνται και στη δυτική Θεσσαλία φτάνοντας μέχρι την Καρδίτσα», λέει στα ΝΕΑ ο Χάρης Κοντοές, Διευθυντής Ερευνών στο Ινστιτούτο Αστρονομίας, Αστροφυσικής και Διαστημικών Εφαρμογών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, και Επιστημονικός Υπεύθυνος του Κέντρου BEYOND."

 

Beyond arxaiologikoi xoroi 1 page 001