Ο χάρτης που ακολουθεί δημιουργήθηκε από το Κέντρο Αριστείας BEYOND του ΙΑΑΔΕΤ/ΕΑΑ και σκοπός του προϊόντος είναι να δώσει την εκτίμηση της επιφάνειας των καμένων εκτάσεων της πυρκαγιάς στην περιοχή της Μόριας,που ανιχνεύθηκε στις 09/09/2020 (ώρα 02:10) από την υπηρεσία ανίχνευσης και παρακολούθησης πυρκαγιών FireHub (http://beyond-eocenter.eu/index.php/web-services/firehub).
Η εκτίμηση της καμένης έκτασης, η οποία βασίστηκε σε δορυφορικά δεδομένα υψηλής ανάλυσης, υπολογίστηκε 18,3 ha.