Τεράστιες εκτάσεις παραμένουν πλημμυρισμένες μετά την καταστροφική επέλαση του Μεσογειακού κυκλώνα «Ιανός» από την ευρύτερη περιοχή της Καρδίτσας (18/09/2020), όπως προκύπτει από τη νέα χαρτογράφηση με χρήση δορυφορικής τηλεπισκόπησης της υπηρεσίας FloodHub του Κέντρου Παρατήρησης της Γης και Δορυφορικής Τηλεπισκόπησης BEYOND του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Συγκεκριμένα η νέα χαρτογράφηση έγινε με επεξεργασία της οπτικής δορυφορικής εικόνας Sentinel-2A (χωρικής ανάλυσης 10 m) που συλλέχθηκε στις 25/09/2020 από το Hellenic Mirror Site, το οποίο συντηρεί και διαθέτει εικόνες υψηλής χωρικής ανάλυσης των Ευρωπαϊκών δορυφόρων Sentinels.

Ενδεικτικά, η πλημμυρισμένη έκταση στις 25/09/2020 που απεικονίζεται στον χάρτη (περιοχή μελέτης με κόκκινο περίγραμμα) εκτιμήθηκε στα 42.056 στρέμματα (4.206 εκτάρια) και κατακλύζει τόσο καλλιεργούμενες εκτάσεις όσο και κατοικημένες περιοχές. Αναλυτικότερα, η συντριπτική πλειοψηφία των πλημμυρισμένων εκτάσεων ήταν αγροτικές εκτάσεις οι οποίες εκτιμήθηκαν σε 41.253 στρέμματα (ποσοστό 98.1%). Οι υπόλοιπες αφορούν σε δομημένες εκτάσεις (με αστική/οικιστική χρήση και τεχνικές υποδομές) – 520 στρέμματα (ποσοστό 1.2%) – και σε δασικές και χορτολιβαδικές εκτάσεις – 283 στρέμματα (ποσοστό 0.7%).

Σημειώνεται ότι στις 20/09/2020, η αντίστοιχη πλημμυρισμένη έκταση στην ίδια περιοχή σύμφωνα με προηγούμενη χαρτογράφηση εκτιμήθηκε στα 155.800 στρέμματα (15.580 εκτάρια).

Χαρακτηριστικό παράδειγμα εκτάσεων που παραμένουν πλημμυρισμένες δίνεται σε λεπτομέρεια σε ξεχωριστό χάρτη για την περιοχή των χωριών Παλαιοχώρι και Καλογριανά.

Για την εκτίμηση των πλημμυρισμένων εκτάσεων αξιοποιήθηκαν συνδυαστικά οι δείκτες Normalized Difference Water Index (NDWI) και Normalized Difference Vegetation Index (NDVI), με εφαρμογή κατάλληλων κατωφλίων και φωτοερμηνεία της δορυφορικής εικόνας.

Η πλημμύρα προκλήθηκε από τις καταρρακτώδεις βροχές του Μεσογειακού κυκλώνα "Ιανός”. Ο μετεωρολογικός σταθμός του ΜΕΤΕΟ/ΕΑΑ στο Μουζάκι Καρδίτσας κατέγραψε 254.2 mm στις 18 Σεπτεμβρίου 2020, με αποτέλεσμα την απώλεια ανθρώπινων ζωών και την πρόκληση τεράστιων καταστροφών.

Χιλιάδες σπίτια καθώς και χιλιάδες στρέμματα αγροτικών εκτάσεων και κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων πλημμύρισαν στο Ν. Καρδίτσας.

Flood Karditsa monitor 28 09 great extent

 

Flood Karditsa monitor 28 09 close up labels all