1610716849672

Εκπαίδευση στελεχών του Πυροσβεστικού Σώματος στο επιχειρησιακό σύστημα FloodHub για την λεκάνη απορροής Μάνδρας – Μαγούλας – Ελευσίνας

Στα πλαίσια του Προγράμματος CLIMPACT και συγκεκριμένα του παραδoτέου 9.2 «Προηγμένο σύστημα παρατήρησης της γης πολλαπλών δεδομένων για την έγκαιρη και έγκυρη παρακολούθηση της έκτασης της πλημμύρας σε πραγματικό χρόνο», το Κέντρο Επιστημών Παρατήρησης της Γης και Δορυφορικής Τηλεπισκόπησης BEYOND του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών-ΙΑΑΔΕΤ πραγματοποίησε στις 15/01/2021 εκπαίδευση των αρμόδιων στελεχών του Πυροσβεστικού Σώματος στο επιχειρησιακό σύστημα FloodHub για την λεκάνη απορροής Μάνδρας – Μαγούλας – Ελευσίνας, με την παρουσία εκ μέρους του Πυροσβεστικού Σώματος του Υπαρχηγού Αντιστράτηγου κου Ιακώβου Κλεφτοσπύρου, και της Αντιπυράρχου κας Ζησούλας Ντάσιου, και εκ μέρους του Δήμου Μάνδρας του Αντιδημάρχου κου Παναγιώτη Κολοβέντζου, αρμόδιου για θέματα πολιτικής προστασίας.

Η εκπαίδευση έγινε στις εγκαταστάσεις του Ενιαίου Συντονιστικού Κέντρου Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων στο Χαλάνδρι, στα πλαίσια του από 21/01/2020 Μνημονίου Συνεργασίας του ΕΑΑ/BEYOND με το Πυροσβεστικό Σώμα, από τον επικεφαλής του Κέντρου BEYOND Δρ. Χάρη Κοντοέ, την Αλεξία Τσούνη και τον Θέμο Χαιρεκάκη.

Παρουσιάστηκε η καινοτόμος υπηρεσία FloodHub του ΕΑΑ/BEYOND, η οποία για πρώτη φορά στην Ελλάδα παρέχει στα αρμόδια στελέχη ειδοποιήσεις και επιχειρησιακές εικόνες εκτίμησης στάθμης και έκτασης της πλημμύρας σε πραγματικό χρόνο για την διαχείριση της καταστροφής. Είναι η μοναδική τέτοια υπηρεσία στην Ελλάδα, αλλά και μεταξύ των ελαχίστων παγκοσμίως, που εξασφαλίζει την αξιόπιστη προσομοίωση και παραγωγή επιχειρησιακής εικόνας της πλημμύρας κάθε 5 λεπτά της ώρας.

Η υπηρεσία FloodHub αξιοποιεί δορυφορικά δεδομένα, επίγειες υδρομετεωρολογικές μετρήσεις, υδρολογικά και υδραυλικά μοντέλα, καθώς και δεδομένα πληθοπορισμού. Συγκεκριμένα:

  • Τα δορυφορικά δεδομένα είναι υψηλής χωρικής ανάλυσης 10 m και λαμβάνονται από τους δορυφόρους Sentinels του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Copernicus που συλλέγει το Ελληνικό Mirror Site του BEYOND/EAA.
  • Οι επίγειες υδρομετεωρολογικές μετρήσεις λαμβάνονται τηλεμετρικά κάθε 5-15 λεπτά από 3 σταθμούς που εγκαταστάθηκαν με συγχρηματοδότηση από την Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε. και τα ευρωπαϊκό πρόγραμμα SMURBS/ERA-PLANET, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής και την εταιρεία METRICA.
  • Η υδρολογική και υδραυλική προσομοίωση γίνεται με τα λογισμικά HEC-HMS και HEC-RAS σε ψηφιακό μοντέλο εδάφους του Ελληνικού Κτηματολογίου υψηλής χωρικής ανάλυσης 5 m.
  • Τα δεδομένα πληθοπορισμού συλλέγονται από τους πιστοποιημένους χρήστες σε μια δυναμική πλατφόρμα πληθοπορισμού (crowdsourcing), η οποία διευκολύνει την πρόσβαση τόσο από υπολογιστή όσο και από κινητό τηλέφωνο.

Η δράση υποστηρίχθηκε από το πρόγραμμα "Caroline Herschel Framework Partnership Agreement" (HORIZON 2020)

1610716743618

logo footer     FPA Logo full version rgb