2
 
Νέα υπηρεσία από το Επιχειρησιακό Κέντρο Επιστημών Παρατήρησης της Γης και Δορυφορικής Τηλεπισκόπησης BEYOND του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/ΙΑΑΔΕΤ είναι διαθέσιμη στους αγροτικούς συνεταιρισμούς στο πλαίσιο της ενδυνάμωσης της ευφυούς γεωργίας.

Συγκεκριμένα, το κέντρο μας ανέπτυξε την υπηρεσία Agrowth (http://agrowth.beyond-eocenter.eu/) η οποία χρησιμοποιεί δεδομένα από τις αποστολές Sentinel-1 και Sentinel-2 μαζί με δείκτες βλάστησης, εδάφους και δεδομένα καιρού. Εν συνεχεία κάνει χρήση αλγορίθμων τεχνητής νοημοσύνης οι οποίοι χρησιμοποιούν τα παραπάνω δεδομένα Παρατήρησης της Γης με στόχο την ενδυνάμωση της ευφυής γεωργίας.

Συγκεκριμένα, το Agrowth είναι μια πλατφόρμα παρακολούθησης καλλιέργειας που παρέχει διάφορες υπηρεσίες σε επίπεδο αγροτεμαχίου όπως εκτίμηση φαινολογίας, καιρικές προγνώσεις (μέσω του ResAgri), εκτίμηση παραγωγής, δείκτες βλάστησης και σε επίπεδο γενικότερης και γρήγορης επίβλεψης πολλών αγροτεμαχίων σε ένα χάρτη τις υπηρεσίες της ανίχνευσης του είδους της καλλιέργειας, του φαινολογικού σταδίου του και την παρουσίαση στον χάρτη των Sentinel-2 εικόνων (RGB, NDVI rasters).

Ένας από τους βασικούς χρήστες της υπηρεσίας είναι ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Ορχομενού ο οποίος προσκάλεσε στις εγκαταστάσεις του τους ερευνητές μας Ηλία Τσούμα, Άλκη Κούκο και Βασίλη Σιτοκωνσταντίνου όπου και παρουσίασαν στα μέλη του τη νέα πλατφόρμα Agrowth.

Μετά από την αναλυτική παρουσίαση του Agrowth ακολούθησε μια εξαιρετικά εποικοδομητική συζήτηση με τους αγρότες του συνεταιρισμού. Τα αποτελέσματα της συνάντησης μας ήταν τα εξής:
1. Το Agrowth θα χρησιμοποιηθεί αυτή την καλλιεργητική περίοδο από τα μέλη του συνεταιρισμού για τις καλλιέργειες τους βάμβακος.
2. Θα υπάρχει συνεχής εμπλουτισμός του Agrowth σύμφωνα με την ανατροφοδότηση από τους αγρότες.

Η υπηρεσία Agrowth αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της υλοποίησης του ευρωπαϊκού έργου e-shape.