του Ανώνυμο σχέδιο

Στο βίντεο βλέπουμε τη χωρική και χρονική εξέλιξη του καπνού βάσει των τρεχουσών ατμοσφαιρικών συνθηκών στις πυρκαγιές που ήταν ενεργές στη χώρα μας την Κυριακή 24 Ιουλίου 2022. 

Η εκτίμηση προέρχεται από το σύστημα πρόγνωσης διασποράς του καπνού και το επιχειρησιακό μοντέλο διασποράς σωματιδίων FLEXPART της Επιχειρησιακής μονάδας BEYOND/ Εθνικόν Αστεροσκοπείον Αθηνών.Μπείτε στην πλατφόρμα και ενημερωθείτε σχετικά: http://smoke.beyond-eocenter.eu/