EpxhRjCXIAEzEk7

Το 2022, η Διεθνής Ημέρα για τη Μείωση Κινδύνων Καταστροφών επικεντρώνεται στον 7ο στόχο του Πλαισίου Sendai: «Αυξήστε ουσιαστικά τη διαθεσιμότητα και την πρόσβαση σε συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης πολλαπλών κινδύνων και πληροφορίες και αξιολογήσεις κινδύνου καταστροφών στους ανθρώπους έως το 2030».

Η ομάδα της Επιχειρησιακής Μονάδας BEYOND του ΙΑΑΔΕΤ/ΕΑΑ αναπτύσσει έρευνα και παρέχει καινοτόμες υπηρεσίες περιορισμού του κινδύνου των καταστροφών από φυσικά και ανθρωπογενή αίτια στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, των Βαλκανίων, της Μέσης Ανατολής και της Βορείου Αφρικής, αξιοποιώντας μεγάλες υποδομές κεραιών συλλογής δορυφορικών δεδομένων που βρίσκονται εγκατεστημένες στο ΕΑΑ.

Ενημερώνει έγκαιρα τους αρμόδιους επιχειρησιακούς φορείς που ασχολούνται με τη διαχείριση καταστροφών και καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, παρέχοντάς τους πληροφορίες σε όλο το φάσμα της διαχείρισης κρίσεων για την λήψη μέτρων προστασίας προς όφελος των πολιτών. Θέτει τη διαστημική καινοτομία στην υπηρεσία του πολίτη μέσα από την παρακολούθηση και προστασία από μια σειρά καταστροφών και φαινομένων, όπως: πυρκαγιές, ακραία καιρικά φαινόμενα, ηφαιστειακές εκρήξεις, εδαφική διάβρωση, έλλειψη υδάτινων πόρων, πλημμύρες, κατολισθήσεις, σεισμοί, μεταφορά σαχαριανής σκόνης και καπνού, κ.ά.

Επίσης, μέσα από τη συμμετοχή του σε εμβληματικά ευρωπαϊκά προγράμματα έχει αναπτύξει έρευνα και παρέχει υπηρεσίες και σε άλλους κρίσιμους τομείς ανάπτυξης της οικονομίας και προστασίας των πολιτών όπως η επισιτιστική ασφάλεια, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η υγεία και η διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Αξίζει να αναφερθεί η παγκόσμια επιτυχία της διευρωπαϊκής ομάδας EYWA (17 εταίροι) με συντονιστή την Επιχειρησιακή Μονάδα BEYOND, που τιμήθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας με το 1o διεθνές βραβείο «EIC Horizon Prize - Early Warning for Epidemics» λαμβάνοντας επιχορήγηση πέντε (5) εκατομμύρια Ευρώ για την πρωτότυπη έρευνα που διεξήγαγε και την εθελοντική της προσφορά στην υλοποίηση και εφαρμογή του Συστήματος EYWA. Το καινοτόμο αυτό σύστημα σχεδιάστηκε με στόχο να ενημερώνει έγκαιρα, να προβλέπει τον επιδημιολογικό κίνδυνο και να βοηθά στον έλεγχο νοσημάτων, όπως Μαλάρια, Ιός του Δυτικού Νείλου, Δάγκειος Πυρετός κ.α.

Η σημασία της πρόληψης και ετοιμότητας απέναντι στις φυσικές καταστροφές βρίσκεται σε πρώτο πλάνο και σε αυτό το πλαίσιο κινείται και η Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΕΑΑ) που αξιοποιεί το επιστημονικό και ερευνητικό δυναμικό της Επιχειρησιακής ΜονάδαςBEYOND, για την εκπόνηση έρευνας με τίτλο «Εκτίμηση κινδύνων σεισμού, πυρκαγιάς και πλημμύρας στην Περιφέρεια Αττικής», με χρηματοδότηση της Περιφέρειας Αττικής. 20 Δήμοι έλαβαν για πρώτη φορά στα χρονικά αναλυτικά σχέδια αντιμετώπισης κινδύνου, οδηγίες προστασίας των πολιτών και προτάσεις λήψης μέτρων περιορισμού των καταστροφών από πυρκαγιά, πλημμύρα και σεισμό σε κλίμακα γειτονιάς και έγιναν συνεχείς ενημερώσεις των τοπικών αρχών και εθελοντικών οργανώσεων και πολιτών για την εφαρμογή των σχεδίων αυτών.

Μπορείτε να ενημερωθείτε για τη συνολική δραστηριότητα της Επιχειρησιακής Μονάδας BEYOND στην Έκθεση Δραστηριοτήτων του 2021: http://beyond-eocenter.eu/images/BEYOND_ANNUAL_2021_GR.pdf