2022 11 28 10

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το Copernicus Webinar που διοργανώθηκε από την Επιχειρησιακή Μονάδα BEYOND του ΙΑΑΔΕΤ/ΕΑΑ και το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ/ΙΤΕ στις 23 Νοεμβρίου 2022 στο πλαίσιο του προγράμματος Caroline Herschel Framework Partnership Agreement on Copernicus User Uptake (FPCUP).

Σκοπός της εκδήλωσης ήταν η ανάδειξη των υπηρεσιών του προγράμματος Copernicus σε οργανισμούς, φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης και εταιρείες στα Βαλκάνια, στη Βόρεια Αφρική και στη Μέση Ανατολή.

Την εκδήλωση άνοιξε ο Διευθυντής Ερευνών EAA και Επιστημονικός Υπεύθυνος της Επιχειρησιακής Μονάδας BEYOND του ΙΑΑΔΕΤ/ΕΑΑ Δρ. Χάρης Κοντοές, ο οποίος επεσήμανε τη σημασία του προγράμματος Copernicus και των δυνατοτήτων που προσφέρει σε θέματα αντιμετώπισης και παρακολούθησης φυσικών καταστροφών, υγείας και βιώσιμης γεωργίας. Στη συνέχεια η Δήμητρα Τσούτσου από το Δίκτυο Πράξη έκανε μια εισαγωγή στους στόχους και τις δράσεις του προγράμματος FPCUP.

2022 11 28 15

Το πρώτο session της εκδήλωσης αφορούσε τις ήδη υπάρχουσες ανάγκες που έχουν χαρτογραφηθεί στις παραπάνω περιοχές σε θέματα πλημμυρικών φαινομένων και επισιτιστικής ασφάλειας. Πιο συγκεκριμένα, οι επιστημονικές συνεργάτιδες της Επιχειρησιακής Μονάδας BEYOND Αλεξία Τσούνη και Σταυρούλα Σιγούρου παρουσίασαν τη χρήση των δορυφορικών δεδομένων για την εκτίμηση πλημμυρικού κινδύνου, την έγκαιρη προειδοποίηση και την παρακολούθηση στο πλαίσιο της μείωσης και της διαχείρισης του κινδύνου των καταστροφών, ενώ ο επιστημονικός συνεργάτης Ιάσονας Τσαρδανίδης αναφέρθηκε στη χρήση μεγάλων δορυφορικών δεδομένων και τεχνητής νοημοσύνης για τη δημιουργία περισσότερο ανθεκτικής και βιώσιμης γεωργία.

2022 11 28 72022 11 23 31

 

Το δεύτερο session δημιουργήθηκε ύστερα από ερωτηματολόγια που είχαν διανεμηθεί σε φορείς, οργανισμούς και εταιρίες στα Βαλκάνια, στη Βόρεια Αφρική και στη Μέση Ανατολή, από τα οποία αναδείχθηκε το ενδιαφέρον για τη χρήση δορυφορικών δεδομένων σε θέματα πυρκαγιών και επιδημιολογίας. Αναλυτικότερα, η επιστημονική συνεργάτιδα της Επιχειρησιακής Μονάδας BEYOND του ΙΑΑΔΕΤ/ΕΑΑ Στέλλα Γκίρτσου παρουσίασε το Forest Fire Information System (FFIS), για την παρακολούθηση των ενεργών εστιών και την εκτίμηση των καμένων εκτάσεων και ο επιστημονικός συνεργάτης Κωστής Τσαπραΐλης παρουσίασε το Σύστημα EYWA και εξήγησε τη χρήση δεδομένων παρατήρησης της Γης όσον αφορά στην πρόβλεψη εξάρσεων ασθενειών που μεταφέρονται μέσω κουνουπιών.

2022 11 23 42

2022 11 23 53

Το webinar ολοκληρώθηκε με το matchmaking session, στο οποίο πραγματοποιήθηκε διάλογος μεταξύ των συμμετεχόντων και αναδείχθηκε το ενδιαφέρον για συνεργασία και μεταφορά γνώσης σε θέματα δορυφορικής παρακολούθησης. 

Πάνω από 70 συμμετέχοντες και συμμετέχουσες παρακολούθησαν το webinar από φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, πανεπιστήμια, οργανισμούς και εταιρείες.