Η επιστημονική συνεργάτιδα της Επιχειρησιακής Μονάδας BEYOND του ΙΑΑΔΕΤ/ΕΑΑ Αλεξία Τσούνη συμμετείχε στην εκπαίδευση Εθελοντών του Σ.Ε.Π.Π.Μ.Ε. ΠΑΤΕΡΑΣ στο σύστημα FloodHub για την υδρολογική λεκάνη της Μάνδρας, για την παρακολούθηση και έγκαιρη προειδοποίηση για πλημμύρα κατά την διάρκεια εκδήλωσης έντονων καιρικών φαινομένων που πραγματοποιήθηκε στη 1 Δεκεμβρίου 2022.

mandra1