Η Επιχειρησιακή Μονάδα BEYOND του ΙΑΑΔΕΤ/ΕΑΑ συμμετέχει ενεργά στο EuroGEO Workshop 2022 που διοργανώθηκε στην Αθήνα στις 7-9 Δεκεμβρίου.

4

 

Στις 7 Δεκεμβρίου, ο Διευθυντής Ερευνών EAA και Επιστημονικός Υπεύθυνος της Επιχειρησιακής Μονάδας BEYOND του ΙΑΑΔΕΤ/ΕΑΑ Δρ. Χάρης Κοντοές συμμετείχε ως Chair στο Disasters Αction Group και συντόνισε τη συζήτηση με σκοπό τη δημιουργία νέων συνεργειών σε θέματα παρακολούθησης και αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών.

5

Κατά τη διάρκεια του Disasters Action Group ο επιστημονικός συνεργάτης Δρ. Νίκος Μπαρτσώτας της Επιχειρησιακής Μονάδας BEYOND του ΙΑΑΔΕΤ/ΕΑΑ επεσήμανε πώς η συνδυαστική χρήση δορυφορικών δεδομένων και αριθμητικών μοντέλων πρόγνωσης μπορεί να οδηγήσει στη διαμόρφωση υπηρεσιών γεωργίας ακριβείας πάνω από περιοχές με πολύ περιορισμένη ιστορικότητα σε μετρήσεις. Στη συνέχεια, η επιστημονική συνεργάτιδα Αλεξία Τσούνη ανέδειξε τη χρήση του συστήματος FloodHUB για την έγκαιρη και σχεδόν σε πραγματικό χρόνο παρακολούθηση πλημμυρικών φαινομένων στη Μάνδρα.

6

 

ο Διευθυντής Ερευνών EAA και Επιστημονικός Υπεύθυνος της Επιχειρησιακής Μονάδας BEYOND του ΙΑΑΔΕΤ/ΕΑΑ Δρ. Χάρης Κοντοές συμμετείχε ως co-chair στο Session “Greece in and for EuroGEO” και παρουσίασε τις δυνατότητες και τις ευκαιρίες που προκύπτουν στην Ελλάδα από τον τομέα της Παρατήρησης της Γης.

7

Στις 8 Δεκεμβρίου, ο Διευθυντής Ερευνών EAA και Επιστημονικός Υπεύθυνος της Επιχειρησιακής Μονάδας BEYOND του ΙΑΑΔΕΤ/ΕΑΑ Δρ. Χάρης Κοντοές συμμετείχε ως co-chair στο παράλληλο session που αφορά την αξιοποίηση της Παρατήρησης της Γης, του GEO και του προγράμματος Copernicus στον τομέα της Ενιαίας Υγείας. Στο συγκεκριμένο session παρουσίασε το βραβευμένο σύστημα EYWA που σχεδιάστηκε με στόχο να ενημερώνει έγκαιρα, να προβλέπει τον επιδημιολογικό κίνδυνο και να βοηθά στον έλεγχο νοσημάτων που μεταδίδονται από κουνούπια.

 2

 

Παράλληλα, η Επιχειρησιακή Μονάδα BEYOND του ΙΑΑΔΕΤ/ΕΑΑ συμμετείχε στο EuroGEO Workshop 2022 με την παρουσίαση posters σχετικά με τις φυσικές καταστροφές και τη βιώσιμη γεωργία. Aναλυτικότερα, παρουσιάστηκαν τα:

-Agrowth: Ένα σύστημα έξυπνης γεωργίας για τη βιώσιμη παραγωγή βαμβακιού από τον επιστημονικό συνεργάτη Βασίλη Σιτοκωνσταντίνου

- Μέθοδοι βαθιάς μάθησης για τη πρόβλεψη κινδύνου πυρκαγιάς από την επιστομινική συνεργάτιδα Στέλλα Γκίρτσου και τους επιστημονικούς συνεργάτες Αλέξη Αποστολάκη και Γιώργο Γιαννόπουλο

-Εκτίμηση Κινδύνου Πυρκαγιάς και Σχέδια Διαχείρισης σε επιλεγμένες περιοχές της Αττικής από τον επιστημονικό συνεργάτη Νίκο Σταθόπουλο και τις επιστημονικές συνεργάτιδες  Αναστασία Υφαντίδου και Μάρθα Κοκκαλίδου

- FloodHub: Ένα καινοτόμο σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης και παρακολούθησης πλημμυρών σε σχεδόν πραγματικό χρόνο από την επιστημονική συνεργάτιδα Αλεξία Τσούνη

- Προτεινόμενη μεθοδολογία για την εκτίμηση του κινδύνου πλημμύρας σε επίπεδο λεκάνης απορροής: η περίπτωση της Πικροδάφνης από την επιστημονική συνεργάτιδα Σταυρούλα Σιγούρου

- Παρακολούθηση γεωκινδυνων μέσω μια παράλληλης αυτόματης αλυσίδας επεξεργασίας δορυφορικών δεδομένων. Μελέτη μεταμορφώσεων για την Ικαρια, Ελλάδα από την επιστημονική συνεργάτιδα Σταυρούλα Αλατζά και τον επιστημονικό συνεργάτη Αλέξη Αποστολάκη

Ευχαριστούμε για την ενεργό συμμετοχή της την Αυτοτελή Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Αττικής και ιδιαίτερα τον Επικεφαλής Δρ. Νίκο Πασσά.

9

 

eurogeo1

Το workshop διοργανώνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων καθώς και το Ελληνικό Γραφείο GEO που λειτουργεί εντός του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.