Μεγάλη διάκριση για την ομάδα μας στο διαγωνισμό myEUspace της EUSPA - EU Agency for the Space Programme, καθώς ήταν μία από τις νικήτριες ομάδες και κέρδισε βραβείο στη θεματική ενότητα "Dive in Deep Tech" προτείνοντας το σύστημα DeSegnS.

Με την συνδυαστική χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, των τεχνολογιών blockchain και NFT, και των δεδομένων Παρατήρησης της Γης, το σύστημα DeGenS στοχεύει i) να δώσει κίνητρα για την συμμετοχή σε δράσεις πληθοπορισμού (crowdsourcing), ii) να διευκολύνει τη διαθεσιμότητα τηλεπισκοπηκών δεδομένων από το διάστημα στο έδαφος (space-to-ground), iii) να ενισχύσει την έρευνα στην τεχνητή νοημοσύνη και iv) να υποστηρίξει την διάχυση των επιστημονικών αποτελεσμάτων.

Συγχαρητήρια στον Διευθυντή Ερευνών EAA και Επιστημονικό Υπεύθυνο της Επιχειρησιακής Μονάδας BEYOND του ΙΑΑΔΕΤ/ΕΑΑ Δρ. Χάρη Κοντοέ, στους επιστημονικούς συνεργάτες Γιώργο Χούμο, Άλκη Κούκο, Βασίλη Σιτοκωνσταντίνου και Θανάση Δρίβα, καθώς και στην επιστημονική συνεργάτιδα Φωτεινή Σάλτα για την υποψηφιότητα και τη διάκρισή τους.

 

We are happy to announce that we are one of the winners of the Idea track of myEUspace competition of EUSPA - EU Agency for the Space Programme in "Dive in Deep Tech" category with the DeGenS framework.

By integrating blockchain, AI, earthobservation and NFT, the DeGenS framework maximizes the potential of these technologies to incentivize crowdsourcing, streamline space-to-ground data availability, empower AI4EO research, and increase the reach of scientific outputs.

Congratulations to the Research Director and Scientific Coordinator of the Operational Unit BEYOND|IAASARS|NOA Dr. Charalampos (Haris) Kontoes, as well as to the research associates that developed the winning idea George Choumos, Alkiviadis Koukos, Vasileios Sitokonstantinou, Thanassis Drivas and Foteini Salta.

 EUSPA finl