Οι επιστημονικοί συνεργάτες της Επιχειρησιακής Μονάδας BEYOND του ΙΑΑΔΕΤ|ΕΑΑ, Ηλίας Τσούμας και Γιώργος Γιανναράκης, συμμετείχαν και παρουσίασαν πόστερ στο 37ο Συνέδριο της AAAI-Association for the Advancement of Artificial Intelligence πάνω σε τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης. Το συνέδριο πραγματοποίηθηκε στις 7-14 Φλεβάρη στην Washington, DC.

Το πόστερ το οποίο παρουσίασαν αφορά «Evaluating Digital Agriculture Recommendations with Causal Inference». Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες στον παρακάτω σύνδεσμο.

https://arxiv.org/pdf/2211.16938.pdf

 IMG 20230212 182036