Οι Υπηρεσίες FireHUB της Επιχειρησιακής Μονάδας BEYOND του ΙΑΑΔΕΤ/ΕΑΑ εντόπισαν πυρκαγιά στο Δήμο Μεγαλόπολης (Εικόνα 1) και στο Δήμο Τρίπολης (Εικόνα 2), 21/6/2024


Το γεγονός ανιχνεύθηκε από το σύστημα FireHUB της Επιχειρησιακής μονάδας BEYOND του ΙΑΑΔΕΤ/ΕΑΑ στις 11:35 τοπική ώρα και στις 12:00 τοπική ώρα αντίστοιχα.

Συνεχίζουμε να παρακολουθούμε την εξέλιξη της πυρκαγιάς με δορυφορικά μέσα και θα επανέλθουμε με νεότερη ενημέρωση.


 firehub3

Εικόνα 1

 

firehub4

 Εικόνα 2