Οι Υπηρεσίες FireHUB της Επιχειρησιακής Μονάδας BEYOND του ΙΑΑΔΕΤ/ΕΑΑ εντόπισαν πυρκαγιά στο Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας, 21/6/2024

Το γεγονός ανιχνεύθηκε από το σύστημα FireHUB της Επιχειρησιακής μονάδας BEYOND του ΙΑΑΔΕΤ/ΕΑΑ στις 13:55 τοπική ώρα.

Ενημερωθείτε σχετικά από τη πλατφόρμα: https://firehub.beyond-eocenter.eu/

firehub5