Χαρτογράφηση της εξέλιξης της έκτασης της πλημμύρας που προκλήθηκε από τον "Daniel"

Ημερομηνία παραγωγής: 11/9/2023

Υπόμνημα
(σκούρο μπλε) Πλημμυρισμένες εκτάσεις από την κακοκαιρία "Daniel" στις 10/9/2023

(μπλε) Πλημμυρισμένες εκτάσεις από την κακοκαιρία "Daniel" στις 6/9/2023

(γαλάζιο) Πλημμυρισμένες εκτάσεις από την κακοκαιρία "Daniel" στις 7/9/2023

(μωβ) Πλημμυρισμένες εκτάσεις από την κακοκαιρία "Ιανός" στις 20/9/2020

(κοκκινο) Περιοχή μελέτης

Πληροφορίες Χάρτη

Ο χάρτης έχει δημιουργηθεί από την υπηρεσία FloodHub της Επιχειρησιακής Μονάδας "Κέντρο Επιστημών Παρατήρησης της Γης και Δορυφορικής Τηλεπισκόπησης BEYOND" του ΙΑΑΔΕΤ/ΕΑΑ.

Ο σκοπός του προϊόντος είναι να χαρτογραφήσει την εξέλιξη της έκτασης της πλημμύρας που προκλήθηκε από την καταστροφική επέλαση της κακοκαιρίας "Daniel" τον Σεπτέμβριο του 2023 στην ευρύτερη περιοχή της Καρδίτσας, απεικονίζοντας παράλληλα την έκταση της πλημμύρας που προκλήθηκε από την κακοκαιρία "Ιανός" τον Σεπτέμβριο του 2020 στην ίδια ακριβώς περιοχή.

Ενδεικτικά, η πλημμυρισμένη έκταση που απεικονίζεται στον χάρτη (περιοχή μελέτης με κόκκινο περίγραμμα) εκτιμήθηκε από την κακοκαιρία "Daniel" της τάξης των 118.700 στρεμμάτων (11.870 εκτάρια) στις 6/9/2023, της τάξης των 430.260 στρεμμάτων (43.026 εκτάρια) στις 7/9/2023, και της τάξης των 321.658 στρεμμάτων (32.166 εκτάρια) στις 10/9/2023, ενώ από την κακοκαιρία "Ιανός" είχε εκτιμηθεί της τάξης των 155.800 στρεμμάτων (15.580 εκτάρια) στις 20/9/2020.

Στατιστικά στοιχεία για 10/9/2023:
Αγροτικές εκτάσεις: 292.652 στρέμματα (ποσοστό 91,0%)

Δομημένες εκτάσεις (με αστική/οικιστική χρήση και τεχνικές υποδομές): 4.834 στρέμματα (ποσοστό 1,5%)

Δασικές και χορτολιβαδικές εκτάσεις: 1.311 στρέμματα (ποσοστό 0,4%)

Υδάτινες επιφάνειες, υγρότοποι και άλλα: 22.861 στρέμματα (ποσοστό 7,1%)

Σημείωση: Από το πρώτο πέρασμα του δορυφόρου (10/9/2023) έως σήμερα (11/9/2023) οι πλημμυρισμένες εκτάσεις έχουν μειωθεί περαιτέρω.

Flood Karditsa Daniel withSentinel2 LR 11 9 23

geo observatory

Δορυφορική συμβολομετρική απεικόνιση του πεδίου εδαφικής παραμόρφωσης από τον σεισμό στο Μαρόκο (8 Σεπτεμβρίου 2023).

Ισχυρός σεισμός πραγματοποιήθηκε στο Μαρόκο στις 8 Σεπτεμβρίου 2023, Μ6.8 (Sept. 8, 2023, 22:11:02 UTC). Υλικές καταστροφές και σοβαρές ανθρώπινες απώλειες προκλήθηκαν από τον σεισμό στο Μαρόκο. Η σεισμική δόνηση έγινε αισθητή στην οροσειρά του Υψηλού Άτλαντα στο Μαρόκο. Η οροσειρά αποτελεί τμήμα του Αλπικού ορογενετικού συστήματος και συνδέεται με ένα πολύπλοκο τεκτονικό καθεστώς, όπου παρατηρούνται επιφανειακά επωθητικά ρήγματα με κύρια διεύθυνση ΒΑ-ΝΔ. Η υπηρεσία geObservatory της επιχειρησιακής μονάδας BEYOND του ΙΑΑΔΕΤ/ΕΑΑ, αμέσως ενεργοποιήθηκε και κατέγραψε την εδαφική παραμόρφωση. Το πρώτο συμβολογράφημα δημιουργήθηκε με ζεύγος εικόνων Sentinel-1, καθοδικής τροχιάς δορυφόρου από τις 30 Αυγούστου 2023 και τις 11 Σεπτεμβρίου 2023. Στο συμβολογράφημα, που δημιουργήθηκε με αυτοματοποιημένο τρόπο από την πλατφόρμα geObservatory, παρουσιάζεται η εδαφική παραμόρφωση που προκλήθηκε από τον σεισμό. Κάθε κροσσός συμβολής, που παρουσιάζεται στο συμβολογράφημα, αντιστοιχεί σε εδαφική παραμόρφωση ίση με 2.8 εκ. Όλα τα διαφορικά συμβολογράμματα που σχετίζονται με τον σεισμό, θα είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του geΟbsevatory (http://geobservatory.beyond-eocenter.eu/), η οποία θα επικαιροποιείται, μόλις γίνονται διαθέσιμες νέες εικόνες Sentinel-1.


Co-seismic interferogram of Morocco earthquake (September 8, 2023)

A major seismic event occurred in Morocco in September 8, 2023, M6.8 (Sept. 8, 2023, 22:11:02 UTC). Severe damages and casualties, were induced by the earthquake in Morocco. The earthquake is located on the High Atlas mountain range in Morocco. The mountain range is part of the Alpine orogenic system, associated with transpressional tectonics and a as a result a complex fault system, where thrust faults with a predominant NE-SW direction are observed. The geObservatory service of the Operational Unit Center for Earth Observation Research and Satellite Remote Sensing BEYOND of the Institute of Astronomy and Astrophysics, Space Applications and Remote Sensing of the National Observatory of Athens, was activated by the earthquake and mapped co-seismic deformation. The first co-seismic interferogram was produced with Sentinel-1 SAR images of descending track 154, from August 30, 2023 and September 11, 2023. In the automatically produced co-seismic interferogram, fringes present the surface deformation in the line of sight direction, induced by the earthquake. Each fringe, corresponds to a ground deformation equal to 2.8 cm. All co-seismic and pre-seismic interferograms, associated with the event will be freely available in the geObsevatory website (http://geobservatory.beyond-eocenter.eu/), which will be continuously updated, as soon as new Sentinel-1 images become available.

Karditsa2023 vers6 min

Δορυφορική απεικόνιση της εξέλιξης της πλημμύρας από τον "Daniel" στην ευρύτερη περιοχή της Καρδίτσας.

Η υπηρεσία FloodHub της Επιχειρησιακής Μονάδας "Κέντρο Επιστημών Παρατήρησης της Γης και Δορυφορικής Τηλεπισκόπησης BEYOND" του ΙΑΑΔΕΤ/ΕΑΑ χαρτογράφησε την εξέλιξη της έκτασης της πλημμύρας που προκλήθηκε από την καταστροφική επέλαση της κακοκαιρίας "Daniel" τον Σεπτέμβριο του 2023 στην ευρύτερη περιοχή της Καρδίτσας, απεικονίζοντας παράλληλα την έκταση της πλημμύρας που  προκλήθηκε από την κακοκαιρία "Ιανός" τον Σεπτέμβριο του 2020 στην ίδια ακριβώς περιοχή.

Ενδεικτικά, η πλημμυρισμένη έκταση που απεικονίζεται στον χάρτη (περιοχή μελέτης με κόκκινο περίγραμμα) εκτιμήθηκε από την κακοκαιρία "Daniel" της τάξης των 118.700 στρεμμάτων (11.870 εκτάρια) στις 6/9/2023, και της τάξης των 430.260 στρεμμάτων (43.026 εκτάρια) στις 7/9/2023, ενώ από την κακοκαιρία "Ιανός" είχε εκτιμηθεί της τάξης των 155.800 στρεμμάτων (15.580 εκτάρια) στις 20/9/2020 (δηλαδή σχεδόν τρεις φορές μεγαλύτερη η πλημμυρισμένη έκταση στην περιοχή αυτή σε σύγκριση με τον "Ιανό").

Σημειώνεται ότι από το πρώτο πέρασμα του δορυφόρου (6/9/2023) έως σήμερα (8/9/2023) οι πλημμυρισμένες εκτάσεις έχουν αυξηθεί περαιτέρω.

Σήμερα είναι ακόμα πιο επιτακτική η ανάγκη αξιόπιστης εκτίμησης του πλημμυρικού κινδύνου με συνεχώς ενημερωμένα και υψηλής ανάλυσης σχέδια κινδύνου για όλες τις ευάλωτες περιοχές, λαμβάνοντας υπόψη τις αλλαγές του τοπίου (π.χ. από δασικές πυρκαγιές) και τις χρήσεις γης (κατοικημένες περιοχές, καλλιεργήσιμες εκτάσεις, κρίσιμες υποδομές κτλ). Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η Περιφέρεια Αττικής, στην οποία υλοποιείται, μεταξύ άλλων, λεπτομερής και πολυπαραμετρική εκτίμηση του πλημμυρικού κινδύνου σε επίπεδο οικοδομικού τετραγώνου, με παράλληλο σχεδιασμό έργων προστασίας.

Στατιστικά στοιχεία για 7/9/2023:
-Αγροτικές εκτάσεις: 420.200 στρέμματα (ποσοστό 97,7%)
-Δομημένες εκτάσεις (με αστική/οικιστική χρήση και τεχνικές υποδομές): 2.170 στρέμματα (ποσοστό 0,5%)
-Δασικές και χορτολιβαδικές εκτάσεις: 880 στρέμματα (ποσοστό 0,2%)
-Υδάτινες επιφάνειες, υγρότοποι και άλλα: 7.010 στρέμματα (ποσοστό 1,6%)

Αξιοποιήθηκαν οι δορυφορικές εικόνες του ευρωπαϊκού προγράμματος Copernicus Sentinel-1Α υψηλής χωρικής ανάλυσης (10 m) οι οποίες λήφθηκαν στις 6/9/2023, τοπική ώρα 7:40, και στις 7/9/2023, τοπική ώρα 19:24 και συλλέχθηκαν από το Hellenic Mirror Site. Το χαρτογραφικό προϊόν δημιουργήθηκε με τη χρήση αλγορίθμου μηχανικής μάθησης στα κανάλια VV και VH των δορυφορικών εικόνων Sentinel-1A.

 EMPROS

ΕΜΠΡΟΣ - Προηγμένες Τεχνολογίες Παρατήρησης της Γης και Πληροφορικής για την Έγκαιρη Μελέτη και Προειδοποίηση Μεταδιδόμενων Νοσημάτων μέσω Κουνουπιών. NEWSLETTER #9

Μπορείτε να διαβάσετε το Newsletter εδώ.

 

unnamed

The Operational Unit BEYOND Center for Earth Observation Research and Satellite Remote Sensing of the Institute of Astronomy and Astrophysics, Space Applications and Remote Sensing of the National Observatory of Athens, is seeking to hire an enthusiastic Communication and Dissemination Specialist with specialized knowledge and skills obtained through education and experience to implement, maintain and manage European research and innovation funded projects.

370585212 1061666495201263 6086096101921991220 n

Στην παραπάνω εικόνα παρουσιάζονται τα στοιχεία που έχουν προκύψει από την ανάλυση των μεγάλων γεγονότων δασικών πυρκαγιών στη χώρα μας για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο 2023.

  • Εκτιμώμενη συνολική καμένη έκταση της τάξεως των 120.000 εκταρίων.
  • Μέχρι τώρα έχουν καταγραφεί 3 megafires (μεγαφωτιές), στη Ρόδο, τα Δερβενοχώρια και την Αλεξανδρούπολη.
  • Μέχρι σήμερα έχουν καεί 80.000 εκτάρια δάσους.
  • Από τις συνολικές καμένες εκτάσεις 61.000 εκτάρια βρίσκονται εντός του δικτύου NATURA

Στο βίντεο βλέπουμε τη χωρική και χρονική εξέλιξη του καπνού βάσει των τρεχουσών ατμοσφαιρικών συνθηκών στις πυρκαγιές που εξελίσσονται σε όλη την Ελλάδα σήμερα, Τετάρτη 23 Αυγούστου 2023.

Η εκτίμηση προέρχεται από το σύστημα πρόγνωσης διασποράς του καπνού και το επιχειρησιακό μοντέλο διασποράς σωματιδίων FLEXPART της Επιχειρησιακής μονάδας BEYOND/ Εθνικόν Αστεροσκοπείον Αθηνών.

Μπείτε στην πλατφόρμα και ενημερωθείτε σχετικά: http://smoke.beyond-eocenter.eu/

evros20230824
Στον παρακάτω χάρτη αποτυπώνεται η εκτεταμένη καταστροφή από την πυρκαγιά που ξέσπασε στις 19/08/2023 στον Έβρο και παραμένει ενεργή μέχρι αυτήν την ώρα. Μέχρι και τις πρωινές ώρες της 23/08/2023 η καμένη έκταση υπολογίζεται σε 68.470 εκτάρια/ 684.700 στρέμματα.
Παρατηρείται οτι το 78.12% των εκτάσεων βρίσκονται εντός του δικτύου NATURA2000, ενώ σύμφωνα με το Land Use/Land Cover του προγράμματος Copernicus το 75.5% των πληττόμενων περιοχών είναι δασικές εκτάσεις (Δάσος πλατύφυλλων, Δάσος κωνοφόρων, Μικτό δάσος, Σκληροφυλλική βλάστηση και Μεταβατικές δασώδεις και θαμνώδεις εκτάσεις).

parnitha0230824
Στον παρακάτω χάρτη φαίνεται η πρώτη εκτίμηση της πυρκαγιάς στην περιοχή της Πάρνηθας έπειτα από λεπτομερή χαρτογράφηση της Επιχειρησιακής μονάδας BEYOND του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΙΑΑΔΕΤ). Σύμφωνα με την ανάλυση δορυφορικών εικόνων Sentinel-2, VIIRS και MODIS η καμένη έκταση ανέρχεται στα 6.433 εκτάρια/64.330 στρέμματα, 47% της οποίας βρίσκεται εντός της Προστατευόμενης Περιοχής Όρος Πάρνηθα.
Όπως φαίνεται και στον χάρτη, ο Εθνικός Δρυμός είχε καεί και πάλι στο παρελθόν, το 2007, γεγονός που δυσχεραίνει περισσότερο την αναγέννησή του εδάφους. Στις καμένες εκτάσεις περιλαμβάνονται κυρίως δάση κωνοφόρων, μικτό δάσος, σκληροφυλλική βλάστηση και μεταβατικές δασώδεις και θαμνώδεις εκτάσεις σύμφωνα με το προϊόν Land Use/Land Cover του προγράμματος Copernicus.

369146277 1058731282161451 8952755947450324171 n

Η Επιχειρησιακή μονάδα BEYOND του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΙΑΑΔΕΤ) εκτίμησε την καμένη έκταση της πυρκαγιάς που είναι ακόμη σε εξέλιξη στην περιοχή Λουτρού του Δήμου Αλεξανδρούπολης από τις 19 Αυγούστου 2023 σε περίπου 5.733 εκτάρια / 57.330 στρέμματα, με περίπου 70% της πυρκαγιάς να εξαπλώνεται σε Ζώνη Ειδικής Προστασίας του δικτύου NATURA2000.

Υπολογίζεται πως μέχρι τη λήψη της δορυφορικής εικόνας 25% των καμένων εκτάσεων ανήκει σε σκληροφυλλική βλάστηση, 23% σε μη αρδευόμενη αρόσιμη γη, 12% σε φυσικούς βοσκότοπους και 11% σε δάσος κωνοφόρων, σύμφωνα με το προϊόν CLC2018 του προγράμματος Corine Land Cover του Copernicus.

Ο υπολογισμός της καμένης έκτασης έχει γίνει βάσει δορυφορικών εικόνων υψηλής ανάλυσης Sentinel-2 με ημερομηνίες λήψης 31/07/2023 και 21/08/2023 (11:56 τοπική ώρα).