του Αντίγραφο του Αντίγραφο του Αντίγραφο του GIF fires

Δείτε τα σημεία έναυσης σημαντικών γεγονότων πυρκαγιών που έλαβαν χώρα το διάστημα 13 Ιουλίου - 17 Ιουλίου. Όπως μπορείτε να παρατηρήσετε μεγάλο ποσοστό των πυρκαγιών εντοπίστηκαν σε περιοχές υψηλής η πολύ υψηλής επικινδυνότητας σύμφωνα με το μοντέλο ημερήσιας πρόβλεψης πυρκαγιάς της Επιχειρησιακής μονάδας 𝗕𝗘𝗬𝗢𝗡𝗗 του ΙΑΑΔΕΤ/ΕΑΑ. 

 του Αντίγραφο του Αντίγραφο του GIF fires 7

Δείτε τα σημεία έναυσης σημαντικών γεγονότων πυρκαγιών που έλαβαν χώρα το διάστημα 3 Ιουλίου - 8 Ιουλίου. Όπως μπορείτε να παρατηρήσετε μεγάλο ποσοστό των πυρκαγιών εντοπίστηκαν σε περιοχές υψηλής η πολύ υψηλής επικινδυνότητας σύμφωνα με το μοντέλο ημερήσιας πρόβλεψης πυρκαγιάς της Επιχειρησιακής μονάδας 𝗕𝗘𝗬𝗢𝗡𝗗 του ΙΑΑΔΕΤ/ΕΑΑ. 

 activefiresamos

Ενεργές εστίες φωτιάς στο Παλαιοχώρι Σάμου - 14 Ιουλίου 2022

evros

Πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη σε δασική έκταση στην περιοχή Αρίστηνο Έβρου, περιοχή η οποία ήταν σε πολύ υψηλή επικινδυνότητα σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Επιχειρησιακής μονάδας BEYOND του ΙΑΑΔΕΤ/ΕΑΑ. Το γεγονός ανιχνεύθηκε από το FireHUB του BEYOND στις 12:40 τοπική ώρα.

 

FireGlyfada

Η Επιχειρησιακή μονάδα BEYOND του ΙΑΑΔΕΤ/ΕΑΑ εκτίμησε την καμένη έκταση της πυρκαγιάς που ανιχνεύθηκε από το FireHUB στις 04/06/2022 (ώρα 13:540) στην Άνω Γλυφάδα Αττικής σε 433,83 εκτάρια/ 4.338 στρέματα.

Fire prediction app

Η νέα εφαρμογή Πρόβλεψης Επικινδυνότητας Πυρκαγιάς από την Επιχειρησιακή μονάδα BEYOND του ΙΑΑΔΕΤ/ΕΑΑ είναι πλέον γεγονός! Από τα τέλη Μαΐου έως και σήμερα σας ενημερώνουμε καθημερινά για την ημερήσια πρόβλεψη πυρκαγιάς σε επίπεδο επόμενης ημέρας σε πανελλήνια κλίμακα με χωρική ανάλυση 500m.

 290601597 3132440493673828 9018552695229220269 n

Ενεργές εστίες φωτιάς που κατεγράφησαν στη χώρα μας το διάστημα 04-06 Ιουλίου 2022

GIF fires

Στο παρακάτω βίντεο μπορείτε να δείτε τα σημεία έναυσης σημαντικών γεγονότων πυρκαγιών που έλαβαν χώρα το διάστημα 28 Ιουνίου – 2 Ιουλίου.Όπως μπορείτε να παρατηρήσετε, περισσότερο από 90 % των σημείων ήταν σε περιοχές υψηλής ή πολύ υψηλής επικινδυνότητας σύμφωνα με το μοντέλο ημερήσιας πρόβλεψης πυρκαγιάς της Επιχειρησιακής μονάδας 𝗕𝗘𝗬𝗢𝗡𝗗 του ΙΑΑΔΕΤ/ΕΑΑ. 

290627360 551043776724166 3131950115027022909 n

Vasileios Sitokonstantinou and Ornela Nanousi, BEYOND Centre | NOA | IAASARS Research Associates, presented 3 papers at the IEEE 14th #IVMSP2022 which was held between 26 and 29 June 2022 in Nafplion. BEYOND Centre and the Centre for Research & Technology Hellas (CERTH) co-organized a special session "Multimodal Analysis, Fusion and Retrieval of satellite images" that was chaired by V. Sitokonstantinou.

 του GIF fires

Στο παρακάτω βίντεο μπορείτε να δείτε τα σημεία έναυσης πυρκαγιών που έλαβαν χώρα το διάστημα 20-25 Ιουνίου. Όπως μπορείτε να παρατηρήσετε, στο σύνολο τους τα σημεία αυτά ήταν σε περιοχές υψηλής ή πολύ υψηλής επικινδυνότητας σύμφωνα με το μοντέλο ημερήσιας πρόβλεψης πυρκαγιάς της Επιχειρησιακής μονάδας 𝗕𝗘𝗬𝗢𝗡𝗗 του ΙΑΑΔΕΤ/ΕΑΑ.